Kåkstäder är inte lösningen på fattigdom

Erik blå skjortaDet är inte värdigt, humant eller generöst att tillåta framväxten av kåkstäder i Sverige. Om vi på allvar vill ge fattiga medmänniskor bättre möjligheter att bygga en framtid måste vi genomföra långsiktiga satsningar i hemländerna, däribland att göra det möjligt för barn att gå i skolan i hemlandet och därmed ha en chans att bryta den fattigdom och det utanförskap som tidigare generationer har upplevt.

Jag skriver i söndagens SvD om framväxten av kåkstäder och att det måste bli enklare att genomföra avhysningar. Läs artikeln här

Foto: Scharlotte Peppare

Debatt om avhysningar

12039369_441353579322892_8624481584304896554_nIgår deltog jag i SVT debatt för att diskutera olagliga bosättningar och om det är rätt att genomföra avhysningar eller inte. Kristdemokraterna anser att avhysningar ska genomföras och att markägares rättigheter ska skyddas. Stöd ska ges till det civila samhället i fattiga EU-länder och Stockholm bör ingå vänortsavtal med städer i Rumänien. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har lyft denna fråga flera gånger tidigare i debattartiklar (till exempel här) och vi har lämnat in motioner i frågan, bland annat om vänorter

Se debatten här

Foto: SVT Debatt (24/9-15)

Vänorter bättre än hälsokurser

Erik sittandePressmeddelande från Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
2015-08-28

Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, och Sofia Modigh (KD) kritiserar i en debattartikel i Expressen (28/8) den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus och Regeringen för att ha helt fel fokus i frågan om fattiga EU-medborgare. Kristdemokraterna förespråkar långsiktiga lösningar på plats i hemländerna.

– Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har beslutat att Stockholm, tillsammans med Göteborg och Malmö, ska ansöka om 8,7 mnkr från ESF-fonden för att undervisa fattiga EU-medborgare om hälsovård och sexuell hälsa. Regeringen har tidigare i år, tillsammans med EU, genomfört en satsning på 87 mnkr för att lära ut samhällsorientering till tiggare. Flera kommuner satsar på kommunala campingplatser och erbjuder förskola och skolgång. Välviljan är stor, men fokus är fel, säger Erik Slottner (KD).

– Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Ett sätt kan vara att inrätta vänorter i Rumänien. Om detta har Kristdemokraterna lagt en motion. Det ska bli intressant att se hur majoriteten ställer sig till förslaget. Som det är nu bidrar Stockholm i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap, säger Sofia Modigh (KD), Kristdemokraternas gruppledare i Socialnämnden.

Läs debattartikel i Expressen (28/8) här.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare