Besök i Tensta

20150528 Victoria ParkIdag besökte jag Victoria Park i Tensta, en fastighetsförvaltare som har totalt 532 lägenheter i området. Företaget anställer bland annat miljövärdar och bocoacher bland de som bor i området, vilket leder till engagemang och delaktighet bland hyresgästerna. På bilden syns jag tillsammans med Azra Durakovic, regionchef för Victoria Park.