Timbro om bostadssocialism

Idag arrangerade Timbro ett mycket intressant seminarium – Bortom bostadssocialismen. Ett antal medförfattare till en bok med samma titel berättade om sin syn på bostadspolitiken. Gemensamt för författarna var behovet av minskad reglering och mer marknad. Marknadshyror, färre restriktioner för vad, var och hur man får bygga samt ett ökat utbud av byggbar mark var några åtgärder som efterlystes. Det fanns också en uppenbar frustration över att alliansregeringen tycktes ha köpt vänsterns agenda och inte genomfört mer än några smärre justeringar av bostadspolitiken under de senaste sex åren.
Stefan Attefall fick kommentera boken och författarnas inlägg. Attefall höll med om att bostadsmarknaden behöver bli mer marknadsorienterad och han menade att de reformer som genomförts och planeras att genomföras bidrar till en sådan utveckling. Han påpekade dock att man som politiker ska ta flera hänsyn. Marknadshyror kan låta bra rent teoretiskt men ska det införas brett och fullt ut får det väldigt stora konsekvenser för dem som bor i befintligt bestånd. En sådan utveckling ville han inte ta ansvar för.

Jag håller med Stefan om att man som politiker måste ta hänsyn till helheten. Bostadsmarknaden och dess boende skulle förmodligen heller inte klara av alltför tvära kast. Men med stegvisa reformer kan effekten bli stor på längre sikt. Kommunpolitikerna måste också ta större ansvar än vad de hittills gör. Dock delar jag författarnas allmänna hållning att politiken framför allt ska se medverka till fungerande marknader. Däremot kan man inte se bostadsmarknaden som vilken marknad som helst, den har väldigt många aspekter. Men flera åtgärder kan genomföras för att öka marknadsmekanismerna. Hyresregleringen i nybyggnation bör ses över. Regler för var man får bygga måste lättas upp i exempelvis strandnära och bullerstörda miljöer. Men den viktigaste frågan är kanske ändå att korta plantiderna, korta tiden från idé till inflytt. Där finns fortfarande väldigt mycket mer att göra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,