Tre viktiga beslut – dålig princip av mp

Igår var det kommunfullmäktige och jag fick äran att tjänstgöra då Ewa Samuelsson som annars är ordinarie ledamot är i New York tillsammans med Maria Larsson. Det var ett intressant möte då tre viktiga detaljplaneärenden diskuterades. Det första handlade om Beckomberga där 500 nya bostäder ska byggas. Ett mycket fint område och ett bra och viktigt beslut. Det andra handlade om en tillbyggnad av Circus på Djurgården med en ny scen och 690 sittplatser. Ett viktigt beslut för att lyfta Stockholm som en evenemangsstad i världsklass. Det tredje var en tillbyggnad av Göta Ark på Medborgarplatsen. Också det ett viktigt beslut för att lyfta denna mycket trista byggnad på en så central plats.

Majoritet och opposition var överens om det mesta. Debatten om Circus kom mest att handla om tre ekar som tyvärr måste fällas. Det som dock blev mest debatt om var huruvida man skulle reservera ett visst antal bostäder till studenter och ungdomar. Miljöpartiet föreslog 20 procent, dvs 100 stycken i Beckomberga och 10 stycken på Göta Ark.

Det kan låta bra men jag tycker inte att det är en vidare bra idé att portionera ut en bestämd andel student- och ungdomsbostäder i alla nybyggnadsområden. För det första behövs det fastighetsägare som kan och är duktiga på att förvalta den typen av bostäder. För det andra lämpar sig vissa områden bättre än andra för sådant boende. Beckomberga anser jag vara mindre lämpligt medan exempelvis Albano och Spånga lämpar sig betydligt bättre – där ska det också byggas sammanlagt minst 2000 nya studentbostäder. Studenters preferenser kring boende ser annorlunda ut än genomsnittet av befolkningen, det måste vi ta hänsyn till. Att säga nej till Miljöpartiets 20-procentsprincip handlar alltså inte om att vara emot studentbostäder utan om att principen är felaktig.´

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,