Upp till kamp FÖR euron!


Gunnar Wetterberg skriver i Expressen idag om EMU och den osäkerhet som råder kring euron med anledning av finanskrisen.

Jag känner att vi EMU-förespråkare måste ta bladet från munnen och ställa oss upp och försvara euron. Jag anser fortfarande att Sverige ska införa euron som valuta, på lång sikt tror jag att det kommer att stå oss dyrt att stå utanför. Man kan också fundera över vilket Europa vi skulle ha haft idag utan EMU-samarabetet. Vi kan naturligtvis bara gissa men jag tror att det skulle se betydligt värre ut.

Finanskrisen och de höga underskotten i många länder är inte eurons fel. Det grundlades betydligt tidigare än eurons födelse. Tack vare euron måste nu länderna ta tag i sina ekonomiska problem. Utan det monetära samarbetet skulle risken vara stor att många länder hade försökt att devalvera sig ur krisen och inte ta tag i strukturella problem. En sådan utveckling hade inte bara varit negativ för de berörda länderna utan också för Sverige och hela Europa.

Tack vare EMU så samlas nu alla EU:s länder för att stötta krisdrabbade länder med höga prestationskrav i utbyte. Slut är nu devalveringens tider även om en sjunkande eurokurs naturligtvis hjälper många krisdrabbade länder på traven. Agerar Europa rätt nu kan euron bli en framgångssaga och Europa stå starkt i nästa decennium – betydligt starkare än utan euron.

En kritik kan jag dock ge euromotståndarna rätt i. Man har tagit in länder alldeles för lätt i EMU. Länder som inte uppfyller konvergenskriterierna ska inte få gå med i eurosamarbetet. Det är viktigt för att samarbetet ska hålla både på kort och på lång sikt. Samtidigt är det att lätt att förstå den iver som många kände av att fördjupa samarbetet inom Europa och bygga vidare på fredsprojektet och därför få in länder snabbt – även länder som inte var ekonomiskt mogna. Men för både EMU- och EU-projektet så är det nog bättre att låta dessa länder vänta. Det blir en läxa att lära efter den finans- och budgetkris som Europa nu går igenom. Då hoppas jag också att Sverige är ett av EMU:s medlemsländer.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Blogg listad på Bloggtoppen.se