Upseendeväckande inställning i Danderyd

Det är verkligen uppseendeväckande att ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Danderyd, Kristin Eriksson (c), säger till Svenska Dagbladet att Danderyd nästan är färdigbyggt. Läs artikeln här. Med den inställningen kommer bostadsbristen i Stockholms län aldrig att lösas. Föreställ er om Stockholms stad skulle resonera på samma sätt. Så tydlig har jag aldrig hört Danderyds politiker vara innan även om man kunnat ana samma tankegångar mellan raderna. På ett sätt är det bra att ordförande i Stadsbyggnadsnämnden är tydlig och lägger korten på bordet. Men allra bäst vore ju så klart om Danderyds politiker tog sitt förnuft till fånga och välkomnade nya invånare även till deras kommun.

Dessutom inser vem som helst som tittar på en karta över Danderyd att kommunen knappast är färdigbyggd. Jag uppmanar Danderyds politiker att inse att en förtätning som görs på rätt sätt kan utveckla en kommun och göra den mer attraktiv.

Det råder bostadsbrist i stockholmsregionen. 100 000 bostäder fattas och beräkningar visar att det behöver byggas mellan 9000 och 16 000 lägenheter per år fram till 2030 för att täcka behovet. Stockholms stad tar sitt ansvar men det krävs också att andra kommuner i regionen gör samma sak. Att Danderyd ska ställa sig utanför denna gemensamma uppgift är helt ofattbart och vore ett oförsvarligt agerande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,