Välkommet utspel av Miljöpartiet

Äntligen! Nu har Miljöpartiet gjort det jag länge väntat på – att bryta med det rödgröna samarbetet i Stockholms stad. Inte för att samarbetet varit särskilt aktivt efter valet men ändå ett välkommet besked som gör skilsmässan definitiv. Läs deras debattartikel på Brännpunkt här. Hoppas att Miljöpartiets kommande språkrör vågar göra samma sak.

Jag har aldrig riktigt tyckt att Miljöpartiet passar ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet har i många frågor en likartad syn på samhället inte minst med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det gäller bland annat synen på friskolor, småföretagande, småskalighet och miljöpolitik. Visst har Miljöpartiet en tendens att ibland syssla mer med plakatpolitik än med realpolitik men där har en förskjutning skett vilket är positivt. Och kanske vi mer etablerade politiker – inte minst de två stora – sysslar för mycket med realpolitik och för lite med visioner.

Miljöpartiet har bidragit en hel del i svensk politik – inte minst har de starkt bidragit till att miljöpolitiken idag har en så självklar del i den politiska debatten. Jag delar inte Miljöpartiets syn på all miljöpolitik. Exempelvis har jag väldigt svårt att förstå deras rabiata motstånd till kärnkraften. Men det hindrar inte att deras ständigt vakande öga på miljöpolitiken har gett resultat både i Sverige och i Stockholm.

Med dagens besked från Stockholms miljöpartister hoppas jag att vi kan se flera överenskommelser med Miljöpartiet. Inte minst inom stadsbyggnadspolitiken hoppas jag kunna få se flera. Nu har en ny konstellation miljöpartister tagit plats i Stadsbyggnadsnämnden, ett gäng som verkar progressiva och inte bakåtsträvande. Kanske skulle Miljöpartiet kunna tänka sig en ny stationsbyggnad på Vasagatan som är 80 meter hög? Inte för att höjden är det viktigaste utan för att 80 meter krävs för att få ekonomi i projektet och för att stationsbyggnaden ska bli funktionell. Det finns idag ingen majoritet för förslaget eftersom Folkpartiet är strikt emot. Men Miljöpartiet kanske kan vara progressiva i frågan?

Jag hoppas att Miljöpartiet efter dagens proklamation ska kunna gå med på att avyttra visst kommunalt ägande i sådant som inte är kommunal kärnverksamhet. Jag hoppas att Miljöpartiet nu ska försvara de valfrihetsreformer som Alliansen har genomfört inom välfärdsområdet. Reformer som har myndigförklarat äldre, föräldrar och funktionsnedsatta personer.

I flera kommuner runt om i Sverige samarbetar idag Miljöpartiet med Alliansen. Samarbeten som enligt utsago fungerar väldigt bra. Huruvida Stockholm är moget för detta vet jag inte. Men ett närmande från Miljöpartiet skulle för lång tid framöver kunna isolera betongpartiet Socialdemokraterna från den politiska maktarenan i Stockholms stad. Det vore i sin tur mycket positivt för Stockholms utveckling.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,