Valupptakt med partiledaren

Idvalupptakt2ag höll Kristdemokraterna valupptakt på Hötorget. Talare var förutom jag själv också Göran Hägglund, Caroline Szyber och Ella Bohlin. Modererade gjorde vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. Stämningen var god och responsen var positiv efteråt. Själv lyfte jag frågan om mindre barngrupper i förskolan, valfrihet inom välfärden, utbyggd kollektivtrafik, en renare miljö och fler bostäder som unga har råd att bo i.