• Vår politik i kommunen 2022 och inför 2023

  Våra fokusområden inför årsplan och budget 2023 har inletts och kommer att publiceras i november 2022!

  Att ha en fungerande politik som på alla plan kan möta upp familjer och människor i svåra lägen är alltid en kärnfråga för oss Kristdemokrater, så också i Eskilstuna. Att se människan och dess unika värde är för oss kärnan i vår politik. Att tillsammans i familjen och relationer skapa förutsättningar för trygghet och en utvecklande miljö är avgörande och om samhällets tjänster behövs, ja då ska vi finnas där för vägledning, hjälp och stöd med målet att skapa egen försörjning och utveckling på sikt.

  En förutsättning för att det ska fungera i alla led är att det lokala näringslivet kan hålla ut genom att alltid gynna deras förutsättningar att lyckas, såväl i stad som på landsbygden. Vi ställer oss bakom åtgärdspaket som gynnar och stärker det lokala näringslivet och lokala producenter på landsbygden.

  På gång just nu:

  Vi har efter valet ökat med ett mandat, från 2 till 3 i kommande mandatperiod i Kommunfullmäktige!
  Ett förtroende vi kommer att förvalta väl och använda för att förverkliga så mycket Kristdemokratisk politik som möjligt!

  Budgetprocessen inför 2023 har inletts.

  Fördelning av uppdrag i nämnder och styrelser inför den nya mandatperioden 2023-2026 pågår.

  Kristdemokraterna i Eskilstuna jobbar hela tiden parallellt med att bevaka allas våra intressen i kommunen för allas bästa – en politik som ska fungera!