• Vår politik

    Kristdemokraterna i Essunga kommun vill vara med och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi vill värna både människor, natur och ekonomi. Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar förutsättningarna för Essunga kommuns utveckling. Det är viktigt för oss vuxna , men inte minst viktigt för barnen som är helt beroende av vuxnas och föräldrars omsorg och fostran. Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet. Vi vill skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för alla i vår kommun oavsett bakgrund och egna förutsättningar. Alla människor har lika värde med rätt till delaktighet och god tillgänglighet. Vi vill ha ett öppet samhälle med mångfald och tolerans för olikheter.

    Vi vill ha ett samhälle som går emot egoism och egenintresse och lyfter fram mer av gemensamt ansvarstagande och solidaritet. Man ska inte behöva buffla sig fram för att få det man behöver och vi vill att människor ska våga säga ifrån när något är fel i stället för att stoppa huvudet i sanden.  Barnomsorg, skola och äldreomsorg måste komma först. Det klarar vi bara genom att uppmuntra företagande och hålla ordning på kommunens ekonomi.