• 2) Klimat och miljö

    Uppdatera miljöstrategin

    Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla men sårbara miljön. Där har vi både ett personligt och gemensamt ansvar. Vi vill sträva efter att förbruka mindre av ändliga resurser och energi och ta ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering. Kommunens miljöstrategi, som vi tagit initiativet till, behöver snarast uppdateras med särskild inriktning på konsekvenserna av klimatförändringarna.

    Vår tids kanske största fråga gäller klimatet. Sannolika konsekvenser är fler extrema vädertyper, som torka, svåra stormar, översvämningar med stigande havsnivåer, ökande flyktingströmmar, nya skadedjur och sjukdomstyper. Detta påverkar också oss i Essunga kommun. Vi måste noggrant utreda klimatförändringarnas effekter och planera för attminska sårbarheten. Ekonomin kan inte växa om naturen kollapsar. Förlusten av biologisk mångfald, påverkan av kväve, fosfor och koldioxidutsläpp drabbar våra barn och barnbarn. Vi har idag kunskaper och möjligheter att göra något åt utvecklingen. Vi anser att dessa angelägna frågor inte kan vänta.