• 3) Trygga uppväxtförhållanden

  Fler platser men färre barn i förskolegrupperna och på Fritids

  Familjen är den minsta och viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra.

  Trygga familjer ger trygga barn och därmed ett tryggt samhälle. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället.

  Vi menar att jämställdhet är bra för både barn och föräldrar. Pappor och mammor har precis lika stort ansvar för sina barn men föräldraledigheten ska familjen bestämma över själv.

  Föräldrar efterfrågar ekonomiska möjligheter för mer tid med sina barn och stöd för att hitta rätt i sin föräldraroll under uppväxtåren. Därför vill vi att Essunga kommun, liksom många andra kommuner, erbjuder fler valmöjligheter för sin barnomsorg som barnomsorgspeng, vårdnadsbidrag och fler satsningar på föräldrastöd i olika form. En familjecentral med möjlighet att träffa andra föräldrar, BVC-personal och erfaren förskollärare har länge funnits i de flesta kommuner. Unga föräldrar upplever en sådan mötesplats som mycket positiv och som ett gott stöd. Barn är olika och familjer ser olika ut med olika behov under livets olika skeenden.Som politiker vill vi bidra med att skapa möjligheter för föräldrar att prioritera mer tid för barnen, uppmuntra pappor att ta mer ansvar och kämpa mot diskriminering i arbetslivet. Däremot vill vi inte ta över de beslut som kan fattas vid köksbordet. Vi är emot tvångsdelad föräldraförsäkring. Vi vill visa respekt för människors rätt att välja vad som är bäst för de egna barnen och det egna hushållet.

  Vi vill värna om den goda barnomsorg vi har. Förskolan ska vara ett stöd för föräldrarna och ett nära samarbete mellan familjer och förskola ger trygghet för barnen. Många barn har långa ”arbetsdagar”. För de yngsta barnen är det särskilt viktigt att barngruppen inte är för stor och att det finns tillräckligt med personal. Därför har vi föreslagit att en ny förskoleavdelning snarast ska byggas i Nossebro samtidigt som Främmestad nyss fått nya Dalagården invigd och Fåglum inom kort också kommer att få tillskott på platser. Redan som 6-åring börjar barnen på Fritids. Även där är det viktigt att grupperna inte är för stora för att barnen ska orka vara i grupp ytterligare flera timmar. Även personalen ska ha en arbetssituation, där de har tid för varje barn och kan skapa den trygghet som barnen behöver.