• 6) Låt kultur och föreningsliv blomstra

    Lägre avgift första året i musikskolan

    Vi anser att kultur och föreningsliv är en förutsättning för det trygga samhället, där människor utvecklas i gemenskap med andra till glädje, hälsa och bildning. Genom kultur och föreningsliv får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Att ingå i föreningslivet i stället för i sysslolöshet och utanförskap kan vara avgörande för en människas framtid.

    Vi vill satsa på barnkultur genom att ge alla barn möjlighet att få spela ett instrument, spela teater eller annan aktivitet under sin skoltid. Första året i musikskolan bör ha en lägre avgift så att alla musikintresserade barn får möjlighet att prova på. Allt det arbete som idrottsledare, föreningsledare och musikskolan driver är en stor tillgång för kommunens invånare, för folkhälsan och inte minst för det brottsförebyggande arbetet.

    Vi kristdemokrater vill därför långsiktigt stödja föreningslivet så att mötesplatser kan tillskapas, folkhälsan förbättras och utanförskapet motverkas. Vi vill uppmuntra livskraften i idrotts- och kulturföreningarna. Föreningar som bedrivs drogfritt och verkar för drogfria miljöer är värda särskilt stöd från kommunens sida.