Samtal om äldreomsorg

Idag var Ewa Samuelsson inbjuden till Filadelfiaförsamlingen för att samtala på temat ”politik med människan i centrum”. Ewa berättade om hur synen på äldre och åldrande har varierat över tid och redogjorde för de satsningar som har genomförts inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Mötesdeltagarna fick information om olika boendeformer och om den betydelsefulla roll anhörigvårdare spelar. Efter föredraget följde frågestund och samtal över en kopp kaffe.

Bild, Filadelfia I
Foto: Markus Nyman

 

Inget OS i Stockholm

Bild Ewa Erik ny
Foto: Scharlotte Peppare

Ewa Samuelsson (KD) och Erik Slottner (KD), gruppledare respektive vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, kommenterar förslaget om att Stockholm borde ansöka om vinter-OS.

–  OS är ett fantastiskt evenemang som innebär en stor möjlighet att visa upp värdstaden för omvärlden. Vi ville gå in med en positiv grundinställning till att Stockholm skulle kunna söka detta evenemang. Men tyvärr måste vi säga nej, eftersom vi inte är övertygade om att det går att genomföra arrangemanget utan att äventyra skattebetalarnas pengar. Dessutom riskerar vi att stå med idrottsanläggningar som inte kan nyttjas framöver, säger Ewa Samuelsson (KD) och Erik Slottner (KD).

–  Kristdemokraterna tar ansvar för Stockholms stads ekonomi. Att i nuläget ansöka om OS skulle vara att spekulera alltför mycket med skattebetalarnas pengar. De ekonomiska riskerna och oklarheterna är för stora och ingen kan garantera en snörik vinterperiod.

–  Det växande Stockholm har många andra stora utmaningar där pengarna gör bättre nytta.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11