Besök på Tele2 Arena

Funktionshinderrådet Tele2

Igår besökte kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, där Ewa Samuelsson är ordförande, Tele2 Arena. Vi fick en rundvisning av Mats Grönlund, VD på SGA Fastigheter, och svar på frågor från bland annat arkitekter som medverkat i utformningen av arenan.  Vi fick prova att sitta på olika delar av arenan för att kontrollera att rullstolsburna numera har god sikt från samtliga platser som erbjuds. Frågor och synpunkter kom upp om saker som kan förbättras ytterligare. En bra dialog och ett givande möte.