Dagliga verksamheter – en viktig sysselsättning!

EwaS

Jag har uppmärksammats på de konsekvenser som en förändrad ersättning av dagliga verksamheter får. 

Stockholms stad ger, vid jämförelse med många andra kommuner, en hög ersättning till dagliga verksamheter. Jag är dock ödmjuk inför de synpunkter som har framförts om förändrad ersättning för brukare som har med sig personlig assistent i daglig verksamhet. Nu har vi inom Alliansen i Stockholms Stadshus därför beslutat att ta fram en lösning som innebär att ersättningsnivåerna bibehålls för daglig verksamhet. Detta innebär att ingen förändring från nuvarande ersättning kommer att ske för år 2014.

Sammantaget vill jag framhålla att alliansens föreslagna budget för 2014 innehåller flera satsningar inom funktionshinderområdet, till exempel: 

– Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr
– Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning 5 mnkr
– Nivåhöjning – barn- och vuxenboende 1,5 % 20,1 mnkr
– Hemtjänst, 3 % höjning av ersättningsnivåer 5,2 mnkr

Jag är glad att vi i Alliansen har höga ambitioner för att skapa en bra och inkluderande stad för alla stockholmare, med eller utan funktionsnedsättning. De dagliga verksamheterna är i detta sammanhang viktiga. Vi vill att de ska hålla hög kvalitet, vara utvecklande för deltagarna och bidra till en meningsfull tillvaro.