Om mig

Ewa talar
Foto: Scharlotte Peppare

Under mandatperioden 2010-2014 var jag biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Under mandatperioden 2006-2010 var jag äldreborgarråd och ordförande i äldrenämnden. Jag var integrations-, miljö- och idrottsborgarråd i Stockholm juli-oktober 2002.