Samtal om jämställdhet i Ankara

 Ankara

20-21 september hölls en konferens i Ankara på temat ”Municipal contribution to citizenship”, där Ewa Samuelsson höll ett anförande om CEMR:s arbete med jämställdhetsfrågor. Fem kommuner i Turkiet har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Totalt har över 1350 kommuner i 29 länder i Europa undertecknat denna deklaration.

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Ewa Samuelsson är ordförande CEMR:s jämställdshetskommitté.

Stockholm bäst på tillgänglighet i länet

Pris, Humana
Bild: Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd, tar emot diplom för Stockholms stads insatser på tillgänglighetsområdet. Foto: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

I Humanas Tillgänglighetsbarometer fick Stockholms stad högst betyg i länet för sitt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen genomfördes för fjärde året i rad och två tredjedelar av Sveriges kommuner har deltagit. Idag tog Ewa Samuelsson (KD) emot diplom för insatserna.

Läs pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/stockholms-stad-baest-paa-tillgaenglighet-i-laenet-908772

Besök på boende för hemlösa

BesökUddenEwaS

Igår besökte Ewa Samuelsson och Magnus Ramstrand (Kristdemokraterna i Sollentuna), Udden, ett nattboende för personer som är hemlösa. Udden ligger vid pendeltågstationen i Helenelund och erbjuder middag, kvällsfika, dusch, tvättmöjligheter och frukost, allt i en harmonisk och hemlik miljö.

Här syns Ewa Samuelsson tillsammans med enhetschefen Mikael Johansson (i mitten) och Magnus Ramstrand.

Besök på Tele2 Arena

Funktionshinderrådet Tele2

Igår besökte kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, där Ewa Samuelsson är ordförande, Tele2 Arena. Vi fick en rundvisning av Mats Grönlund, VD på SGA Fastigheter, och svar på frågor från bland annat arkitekter som medverkat i utformningen av arenan.  Vi fick prova att sitta på olika delar av arenan för att kontrollera att rullstolsburna numera har god sikt från samtliga platser som erbjuds. Frågor och synpunkter kom upp om saker som kan förbättras ytterligare. En bra dialog och ett givande möte.

Besök i dagcenter vid Hornstull

IMG_0772

Idag besökte Ewa Samuelsson Sociala centret vid Hornstull, ett dagcenter som drivs av Frälsningsarmén och som arbetar för hemlösa och missbrukare. Centret har caféverksamhet mellan klockan 9 och 13 och erbjuder samtalstjänst och rådgivning. Gästerna kan få duscha, välja kläder efter behov och få frukost och en matkasse. Centret samarbetar med sociala myndigheter, mobila sjukvårdsteam och andra frivilligorganisationer.

På bilden syns från vänster föreståndaren Carolina Nilsson, Ewa Samuelsson och bitr föreståndaren Bodil Nilsson.

Ingen förändring av valkretsar

Vid valet 2010 behövdes 4 652 röster för varje mandat Miljöpartiet fick. Det mandat Kristdemokraterna fick krävde 18 705 röster, omkring fyra gånger fler väljare. I kommunvalet 2006 fick Centerpartiet ett mandat på 15 205 röster, medan det för Socialdemokraterna räckte med 4 375 röster per mandat. Olika partier har drabbats i olika val. I grunden handlar det om en viktig demokratifråga: mandatfördelningen borde spegla den andel av rösterna respektive parti har fått.

Vad beror den skeva mandatfördelningen på? Stockholms stad är uppdelad i sex valkretsar. Mandaten tilldelas efter vilket resultat respektive parti får i de olika valkretsarna. I Stockholm finns det totalt 101 ledamöter i kommunfullmäktige och mellan 16 och 19 mandat fördelas i respektive valkrets. Ju färre mandat som tilldelas valkretsen, desto svårare blir det för ett mindre parti att stå sig i konkurrensen. Mandatfördelningen skulle bli betydligt mer rättvis om Stockholms stad minskade antalet valkretsar från sex till två eller tre.

Efter valet 2010 slöts en fyrpartiöverenskommelse mellan allianspartierna i Stockholms stad. En del av överenskommelsen var att tillsätta en utredning som ”ska […] pröva hur valresultatet i större utsträckning kan återspegla röstetalet. Ett naturligt sätt att uppnå detta är att minska antalet valkretsar”. Under våren presenterades slutsatserna i utredningen: mandatfördelningen blir mer rättvis om antalet valkretsar minskas.

Valnämnden har idag fattat beslut i frågan. Det nuvarande valsystemet där staden är indelad i sex valkretsar behålls.   

Svante Linusson, professor i matematik, har vid flera tillfällen analyserat valsystemet och konstaterar i SvD 7/2: ”Som det är nu blir det lite väl mycket en tombola för ett litet parti i Stockholms kommunval om man får en, två, tre eller fyra mandat”. Så ser det tyvärr ut att bli även i valet 2014.

Se inslag i ABC här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./valkretsindelningen-ar-orattvis?&_suid=137707359692008503390809503749

Pressmeddelande i frågan: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressrelease/view/ingen-foeraendring-av-valkretsindelningen-896360

Media om valkretsindelningen

ABC Ewa Samuelsson

Se inslag i ABC om valkretsindelningen i Stockholm: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./valkretsindelningen-ar-orattvis?&_suid=13770724653170936847018783721

Valkretsfrågan tas även upp i Metro 22/8 samt i en del övrig media:

Välkommen!

Välkommen till min nya blogg som är under uppbyggnad. Här kommer jag att kommentera politiska händelser, lägga in artiklar, pressmeddelanden och annan information.

stadshuset