Politik

Kristdemokraterna är alliansens sociala röst. Vår vision är att Stockholm ska vara en stad där fler tar ett personligt ansvar och där vi bryr oss om varandra. Genom att se den enskilda människan med hennes unika förutsättningar, intressen och behov bygger vi ett tryggare och mer medmänskligt samhälle.

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus ansvarar bland annat för frågor som gäller tillgänglighet och funktionshinder. Stockholm har under denna mandatperiod tagit flera steg i arbetet med att skapa världens mest tillgängliga huvudstad.

Kristdemokraterna sätter barn och ungas uppväxtvillkor i fokus och vill göra Stockholm till en ännu bättre stad att växa upp i. Vi vill ha minskade barngrupper på fritids och i förskola, stärkt elevhälsa samt snabba och tydliga insatser mot ungdomar som begår brott.

Vi vill ha ett ökat och mer effektivt bostadsbyggande med vackrare och mer varierad arkitektur. En fortsatt utbyggnad av förskolor, skolor och bostäder med särskilt stöd och service är viktigt. Även fler studentbostäder och bostäder för unga är särskilt prioriterat då bostadsbristen är stor i dessa grupper. Det behöver också byggas fler mindre och yteffektiva lägenheter.

Skolan ska ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle. Skolan ska tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Ordning och arbetsro ska råda i klassrummen och lärarnas status ska höjas genom minskad administration och fler karriärvägar.

Kristdemokraterna betonar politikens gränser. Samhället är så mycket mer än det offentliga. Genom att ge stöd till familjer och vårt rika civila samhälle med alla organisationer och föreningar bygger vi ett starkare, rikare och mer välmående samhälle.

Såväl vård och omsorg som förskola och skola ska kännetecknas av god kvalitet och verklig valfrihet. Människor ska bestämma – inte det offentliga.