Internationellt möte med kvinnliga politiker

033
Foto: Mejke Runström

Ewa Samuelsson talar idag på ett seminarium inför kvinnliga politiker från hela världen. Ämnet för mötet är ”Capacitating Women in Politics”. Arrangör är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

ICLD vill tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stärka sammanlagt 75 kvinnor under tre år genom att i första hand möjliggöra för dem att dela och sprida sina erfarenheter. Mer information om ICLD: http://www.icld.se/start.pab

Samtal om jämställdhet i Ankara

 Ankara

20-21 september hölls en konferens i Ankara på temat ”Municipal contribution to citizenship”, där Ewa Samuelsson höll ett anförande om CEMR:s arbete med jämställdhetsfrågor. Fem kommuner i Turkiet har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Totalt har över 1350 kommuner i 29 länder i Europa undertecknat denna deklaration.

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Ewa Samuelsson är ordförande CEMR:s jämställdshetskommitté.