Vardagshjältar i skuggan av demens

Bild konferens 7nov13
Foto: Mejke Runström

Idag invigningstalade Ewa Samuelsson på konferensen ”Vardagshjälte i skuggan av demens”. Inspirationsdagen anordnas av Svensk Demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Syfte är att synliggöra anhöriga till människor med demenssjukdom samt fokusera på anhörigfrågor och olika former av anhörigstöd. Bland annat talade Ewa om vikten av flexibla stödstrukturer.