Utan tillgänglighet, ingen demokrati!

Ewa Samuelsson Obs! Foto Yanan Li, FOU nu
Foto: Yanan Li, FOU nu

Tisdag 18/3 talade Ewa Samuelsson på andra dagen i Forum Carpes delaktighetsvecka. Temat för dagen var demokrati och delaktighet. Är demokrati något som gäller alla i vårt samhälle, var en av frågeställningarna.

”Utan tillgänglighet, ingen demokrati”, konstaterade Ewa Samuelsson.

Bland övriga punkter i programmet fanns bland annat Centrum för Lättläst som beskrev arbetet inför valåret 2014 och ungdomsrådet i Botkyrka som presenterade det arbete de bedriver kring demokrati för och med unga med funktionsnedsättning.