Samtal om äldreomsorg

Idag var Ewa Samuelsson inbjuden till Filadelfiaförsamlingen för att samtala på temat ”politik med människan i centrum”. Ewa berättade om hur synen på äldre och åldrande har varierat över tid och redogjorde för de satsningar som har genomförts inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Mötesdeltagarna fick information om olika boendeformer och om den betydelsefulla roll anhörigvårdare spelar. Efter föredraget följde frågestund och samtal över en kopp kaffe.

Bild, Filadelfia I
Foto: Markus Nyman