Samtal om jämställdhet i Ankara

 Ankara

20-21 september hölls en konferens i Ankara på temat ”Municipal contribution to citizenship”, där Ewa Samuelsson höll ett anförande om CEMR:s arbete med jämställdhetsfrågor. Fem kommuner i Turkiet har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Totalt har över 1350 kommuner i 29 länder i Europa undertecknat denna deklaration.

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Ewa Samuelsson är ordförande CEMR:s jämställdshetskommitté.