Internationellt möte med kvinnliga politiker

033
Foto: Mejke Runström

Ewa Samuelsson talar idag på ett seminarium inför kvinnliga politiker från hela världen. Ämnet för mötet är ”Capacitating Women in Politics”. Arrangör är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

ICLD vill tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stärka sammanlagt 75 kvinnor under tre år genom att i första hand möjliggöra för dem att dela och sprida sina erfarenheter. Mer information om ICLD: http://www.icld.se/start.pab