Framtidens boende för äldre

Frukostsem-140507_äldreboende_8251
Foto: Thomas Zaar

Idag var Ewa Samuelsson inbjuden som talare vid ett seminarium om hur vi ska förbättra och utveckla framtidens boenden för äldre. Arrangör var arkitektkontoret White. Övriga talare var Daniel Helldén (MP) och Jens Reinholt, Riksbyggen.

Frukostsem-140507_äldreboende_8255
Foto: Thomas Zaar

Frukostsem-140507_äldreboende_8291
Bild: Ewa Samuelsson, Daniel Helldém och Jens Reinholt
Foto: Thomas Zaar

ProgramWhite7maj2014

Internationellt möte med kvinnliga politiker

033
Foto: Mejke Runström

Ewa Samuelsson talar idag på ett seminarium inför kvinnliga politiker från hela världen. Ämnet för mötet är ”Capacitating Women in Politics”. Arrangör är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

ICLD vill tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stärka sammanlagt 75 kvinnor under tre år genom att i första hand möjliggöra för dem att dela och sprida sina erfarenheter. Mer information om ICLD: http://www.icld.se/start.pab