KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

3 hours ago

Kristdemokraterna Falkenberg
View on Facebook

Nu pågår bygget av Falkenbergs nya kultur- och kunskapscentrum för fullt, och Framtid Falkenberg satsar på att ge Vuxenutbildningen permanenta nya lokaler i samband med det.
– Det är logiskt att vi samlar Falkenbergs alla utbildningar kring det nya centrumet. Det är självklart att vuxenutbildningen också ska hålla till där. För oss blir det som ett Campus, säger Georgia Ferris (KD).
www.hn.se/nyheter/falkenberg/vuxenutbildningen-f%C3%A5r-nya-lokaler-1.10770013
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna Falkenberg

Kristdemokraterna har meddelat Ulf Kristersson att vi kommer att rösta ja till honom som statsminister och att vi vill ingå i den regering som han vill bilda – en regering som för alliansens politik och regerar i alliansens anda.

Sverige behöver en ny politiskt inriktning. Vi har haft fyra år av välfärdssvek med växande vårdköer, poliskris och många äldre som nekats äldreboendeplats. Vi kommer inte att undvika att lägga fram vår politik för att andra partier kan tänkas rösta för den.

Det har nu gått över två månader sedan valdagen. De regeringsalternativ som finns har diskuterats på tvären och längden. Det alternativ som i realitet finns kvar är en alliansregering eller en regering som hämtar sitt stöd vänster ut, hos vänsterpartiet. Nu på onsdag har vi möjlighet att välja väg och välja den politik som man anser vore bäst för Sverige.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna Falkenberg

DAGS FÖR REFORMER SOM ÖKAR PAPPORS MÖJLIGHET TILL MER TID MED BARNEN

Idag skriver jag om detta på SVT Opinionmed anledning av Fars dag:

”Hur ska pappor kunna vara lite mer pappor, och lite mindre av allt det andra som krävs av oss?

Fars dag är en bra dag att fundera kring hur vardagens slit kan bli mer föräldravänligt. Möjligheterna för mer tid med barnen, mer familjetid och större möjligheter för fäder måste stärkas.

Vi pratar ofta om fler arbetade timmar och reformer för att uppnå detta – och det är bra och viktigt i en ekonomi, totalt sett.

Men vi talar för sällan om hur föräldrar i allmänhet och pappor i synnerhet bättre ska kunna kombinera arbetsliv och familjeliv och kunna prioritera fler timmar med barnen i vissa perioder av livet, och jobba mer i andra delar av livet.

Både mammor och pappor är på olika sätt begränsade. Och när diskussionen lätt enbart hamnar i för eller emot kvotering av föräldradagar (ja, det är fortfarande orimligt att tvinga på alla familjer en och samma mall, för familjer ser olika ut och har olika önskemål) så riskerar det större perspektivet att tappas bort.

Så: hur kan man på andra sätt än kvoterade föräldradagar stärka pappors möjlighet till delaktighet i sina barns liv?

Till att börja med bör vi se utvecklingen ändå är positiv: det är bra att attityderna kring pappaskap förändras. När fars dag instiftades i början av 1910-talet var det för att hylla de fäder som tog ansvar för barn när modern avlidit. Idag förutsätter vi att fäder finns där för sina barn.

Alltför långsamt,men ändå säkert, stiger också fäders uttag av föräldradagar: enligt Försäkringskassan förra året har fördelningen av dagar i procent på tio år mellan barnets mamma och pappa ändrats från 79,1 för mammor och 20,9 för pappor till 72,4 mot 27,6 idag.

En ökning inom gruppen pappor på 32 procent. För VAB-dagar, där öronmärkning helt saknas, togs 62 procent ut av kvinnor och 38 procent av män under 2017.

En attitydförändring och en ökad förväntan om att även pappor är föräldralediga under längre perioder spelar stor roll.

För egen del så märkte jag en mycket tydlig skillnad i attityder från omgivningen när jag under min tid som statssekreterare i regeringskansliet var föräldraledig med mitt första respektive tredje barn.

Men vi måste också genomföra reformer som ökar stödet i föräldraskapet och ökar pappors möjlighet till mer tid med sina barn – inte bara när barnen är små.

Kristdemokraterna föreslår bland annat att reglerna för tjänstledighet och sjukpenninggrundande inkomst utvidgas så att de inte missgynnar pappor, som ju oftare tar ut föräldrapenning när barnet är något äldre.

Vi vill också utvidga möjligheterna för pappor och mammor att vara föräldralediga tillsammans med föräldrapenning (så kallade dubbeldagar) och att båda föräldrarna med barn i skolåldern ska ha rätt att ta ut fem dagars tjänstledighet för att använda i samband med lov eller för att vara med i skolan.

Samtidigt vill vi stärka barnfamiljernas ekonomi rejält, bland annat så att tjänstledighetsmöjligheten kan nyttjas.

Vi vill att det ska bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram både när barnen är små och när de är tonåringar.

Men också andra aktörer kan bidra – arbetsgivare bör på olika sätt arbeta för ett föräldravänligt arbetsliv för såväl mammor som pappor och fackföreningar kan prioritera kortare arbetstid framför höjda löner för att underlätta balans mellan arbetsliv och familjeliv.

Vi har kunnat läsa i Bris rapporter om hur många barn upplever ensamhet för att de inte tror att deras föräldrar har tid för dem, utan att de måste hantera sin oro på egen hand, vilket kan vara skrämmande. Det är inte alltid så att det stämmer – men barnets upplevelse är sådan.

Jag skriver inte om det för att skuldbelägga någon, utan för att vi behöver se att vi behöver reformer och initiativ så att vi i lite större utsträckning kan få möjlighet att finnas för våra barn.

Vi borde göra detta för att öka fäders möjlighet att vara mer av det man vill vara. Och ge fler barn en chans till mer tid med sina pappor.”

Min artikel på SVT Opinion: www.svt.se/opinion/dags-for-reformer-som-okar-pappors-mojlighet-till-mer-tid-med-sina-barn
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: