• Succé på Rikstinget för motion om CSN-lån för körkortsstudier

  Georgia Ferris motion om att göra det möjligt att ta körkort med hjälp av CSN-lån mötte stort gehör under dagens förhandlingar på rikstinget. Partistyrelsen ställde sig bakom motionen och föreslog att den skulle bifallas, och tinget gjorde detsamma. Nu kommer partistyrelsen arbeta för att körskolestudier blir studielånsberättigande, och de vill även passa på att se över alla kostnader som finns till följd av många olika krav. Man vill nämligen undvika att möjligheten till lån gör att kostnaderna ökar.

  Dagens beslut ger många möjligheter. Ungdomar får ett lättare inträde på arbetsmarknaden då man löper dubbelt så stor risk att vara arbetslös om man saknar körkort. De som vill vidareutbilda sig för att kunna ta jobb inom transportsektorn får möjligheter till det också. De som saknar kontakter som kan ställa upp som privat handledare kan istället finansiera fler lektioner på körskolan. Dessutom blir man rörligare på arbetsmarknaden då man har större möjligheter att pendla till ett arbete och att flytta till landsbygden.

  Du kan läsa motionen i sin helhet här: Motion – Utred möjligheterna till körkortsstudier med CSN lån

  Partistyrelsens yttrande i svar till motionen:
  Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser, och även om människan är så mycket mer än sitt yrke så berövar arbetslösheten enskilda personer en känsla av att vara behövd och att bidra. Vi måste därför göra allt för att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Allra mest gäller det våra unga.

  I en undersökning från 2013 konstaterade Handelns Utredningsinstitut, HUI, att risken för arbetslöshet är dubbelt så stor för ungdomar utan körkort som för ungdomar med. Vi vet sedan länge att körkort i många fall är ett krav från arbetsgivarens håll för att anställa en person. När Svenskt Näringsliv 2012 ringde upp 300 arbetsgivare från olika sektorer, angav hälften av dem att körkort var ett av de två viktigaste anställningskraven. Partistyrelsens bedömning är därför att det måste ligga i samhällets intresse att underlätta för den som vill ta körkort.

  Den genomsnittliga kostnaden för att ta ett körkort låg 2012 på 15 000 kronor, enligt Handelns utredningsinstitut. Sedan 1980 har kostnaden ökat fem gånger, att jämföra med Konsumentprisindex som har stigit tre gånger under samma tid. Det finns visserligen en risk att förslaget skulle kunna leda till att kostnaden ökar ytterligare, och det kan i det sammanhanget finnas skäl att se över alla krav i samband med körkortsutbildning. Samtidigt kan man med fog argumentera för förslaget, då en person som faktiskt får körkort och arbete sprider ut återbetalningen över en längre period.

  Förslaget skulle med stor sannolikhet i viss utsträckning bidra till en ökad social rörlighet. Vi vet att en av de stora skiljelinjerna i vårt samhälle går mellan de som har jobb och de som är arbetslösa. Med möjligheten att ta CSN-lån för körkort, minskar risken att ungdomar från ekonomiskt utsatta förhållanden ska avstå på grund av svag ekonomi. I kombination med den tidigare anförda statistiken om att körkort gör dig mer anställningsbar, så bedömer vi att förslaget kan få viktiga instegseffekter på arbetsmarknaden.

  Partistyrelsens förslag till beslut: Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att bifalla motion 06:28.

  Hallands Nyheter har redan uppmärksammat motionen här och här.