• Falkenberg växer för en hållbar framtid!

  Som kommunpolitiker kommer många termer upp i alla de sammanträden man deltar i. Fastighetsreglering, ansökan om planläggning, planavtal, ramavtal, exploateringsavtal, detaljplan, etc. Detta stämde extra väl vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen där Kristdemokraternas Georgia Ferris representerar partiet. 

  Vad innebär allt detta som vi beslutar om då? Jo, att Falkenberg växer så att det knakar! Om du letat bostad i kommunen kanske du märkt av den höga efterfrågan som gjort att priser på hyresrätter stigit snabbt de senaste åren, och att villor sålts innan visning. Även utanför centralorten  planläggs områden då efterfrågan har ökat, och skolor måste byggas ut, t.ex i Långås. 

  Nya invånare lockas t.ex av det goda näringslivsklimatet. Vi kunde häromdagen läsa att Sara Wennerström på Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge bakar Västkustens bästa Semla. Sara lockades till Slöinge från Göteborg, och hon är ett av alla goda exempel på den fina entreprenörsandan vi har i kommunen. Kanske spelade även livsstilen in? I kommunens arbete med sitt varumärke lyftes just precis att #FBG är en livsstil, inte en plats. Och denna livsstil lockar många.

  I mars samlas entrepenörer till årets Näringslivsdag, och platserna i Falkhallen sålde slut i rekordfart. Det finns många företagare som vill ta del av det spännande programmet, och naturligtvis kommer Kristdemokraterna vara på plats.

  Under hösten 2015 gick mycket politiskt arbete till att ta fram kommunens nya mål. Överallt i nämnder, bolag och förvaltningar kommer vi att arbeta utifrån dessa för att föra Falkenberg framåt. Ett av målen som känns väldigt viktigt för Kristdemokraterna är:

  Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden

  För att åstadkomma detta behöver vi inte bara blandade bostäder med flerbostadshus, kedjehus, radhus och villor runt om i kommunen, men även en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboenden, och lämpliga student- och ungdomslägenheter, för att passa olika familjekonstellationer, olika plånböcker och olika önskemål om miljön. För vad som är attraktivt är ju olika för oss alla.

  För Kristdemokraterna är det inte bara viktigt att vi bygger mycket, men att vi bygger bra. De investeringar vi gör nu ska hålla för framtiden, och de ska ge oss en väl tilltänkt kommun som behåller och värnar allt det vi älskar med Falkenberg. Därför är översiktsplanen så viktig. I den pekas det ut vilka områden som är lämpliga för bostäder, handel industri etc. Sen kommer detaljplanerna som tar upp saker som vilka byggnadstyper som passar etc. Fastighetsreglering sker när kommunen köper, eller säljer mark. Vi har mycket mark i kommunen, i bland kan det passa sig att man binder ihop den till ett större område så att man kan planlägga och bebygga det tillsammans för att få en bättre helhet. Det var det vi gjorde idag genom att köpa mark på Hjortsberg som låg emellan två av kommunens markområden. Nu har vi ett större område som vi kan planlägga så att man kommer igång och börjar bygga.

  Ibland vill ett företag eller privatperson som äger mark bygga på den, och då ansöker de om planläggning. Idag var det tre markägare i Skrea som gått samman eftersom de tycker att deras fastigheter skulle kunna bli så mycket mer med varierat boende. Här ingår även Skrea Motell som allteftersom vägar dragits om slutat fungera som motell och nu är väldigt slitet. Idag beslutade vi att sätta igång med planläggningen av området.

  Många projekt tar lång tid och innefattar flera personer, som kommunen och markägaren (exploatören). Då kan det vara bra med ett ramavtal som redan i början visar vad man har för avsikter. När det gäller hästbyn i Stafsinge så skrev man ett ramavtal redan 2011 innan man började med detaljplanen. När detaljplanen är klar ersätter vi ramavtalet med ett exploateringsavtal. Detta visar vem som betalar för vad. I detta fall blir det markägaren som tar kostnaden för arkeologiska undersökningar, en del vägar, och olika kostnader som uppstår hos kommunen genom det arbete man lagt ner, mm. Idag röstade vi för att godkänna exploateringavtalet och planförslaget.

  Vid Arena Vesterhavet vill man bygga ett höghus, och för det behövs en ny detaljplan eftersom marken idag är planlagd för bensinmack. För att komma igång med arbetet har vi nu antagit planavtalet med exploatören. Detta visar att de blir de som tar kostnaderna för arbetet. 

  Med så många projekt på gång ser vi verkligen möjligheterna och att vi på bostadssidan lever upp till vår vision för Falkenberg – Vi växer för en hållbar framtid!