• Företrädare


  Styrelsen

  Daniel Bernhardt – Lokalavdelningsordförande

  Georgia Ferris – Vice lokalavdelningsordförande

  Gunnar Petersson – Kassör

  Susan Pettersson – Ledamot

  Anita Andersson – Ledamot

  Delmaree Alva Svensson – Ersättare

  Elisabet Svensson – Ersättare

  Harry Staaf – Ersättare och sekreterare

  Irené Hedenbjörk – Ersättare

  Christian Antoni – Ersättare


  Revisorer Lokalavdelningen

  Carina Ejdestig – Ordinarie

  Jan Janson – Ordinarie

  Hans Bergfast – Ersättare


  Valberedning

  Ester Lindstedt-Staaf

  Carina Ejdestig


  Valledare

  Georgia Ferris

  Daniel Bernhardt


  Representanter i Distriktsstyrelsen (Kristdemokraterna Halland)

  Daniel Bernhard – ledamot

  Georgia Ferris – ersättare


  Representanter i Distriktsstyrelsens Verkställande Utskott (Kristdemokraterna Halland)

  Daniel Bernhard – ledamot


  Ombud till Rikstinget

  Georgia Ferris – ombud

  Daniel Bernhardt – ersättare