• Förtroendevalda 2010 – 2014

   

  Daniel Bernhardt – Kommunfullmäktige, ledamot; Kommunstyrelsen, ledamot; Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare; Beredning för kost- och städverksamheten, ledamot; Huvudmän i Falkenbergs Sparbank; Falkenbergs Näringsliv AB (fd Falkenbergs Utvecklings AB), partirepresentant; Falkenbergs Stadshus AB, partirepresentant; Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten, ledamot; Hållbarhetsberedning, ledamot; Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot;

  Georgia Ferris – Kommunfullmäktige, ledamot; Kultur- och fritidsnämnden, ersättare; Valnämnden, ersättare; Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare;

  Susan Pettersson – Barn- och utbildningsnämnden, ersättare; Kommunala handikapprådet, ersättare; Kommunfullmäktige, ersättare;

  Ester Lindstedt-Staaf – Socialnämnden, ersättare; Kommunala pensionärsrådet, ordförande;

  Gunnar Petersson – Falkenbergs Bostads AB (FaBo), ledamot;

  Jan Janson – Nämndemän vid Varbergs tingsrätt; Falkenberg Energi AB (FEAB), partirepresentant;

  Carina Ejdestig – Kommunfullmäktige, ersättare;

  Harry Staaf – Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, partirepresentant;

  Kenneth Pettersson – Falkenbergs Stadshus AB, ersättare för partirepresentant;

  Sofia Larzon – Falkenberg Energi AB, ersättare för partirepresentant;

  Elisabeth Dahlberg – Falkenbergs Näringsliv AB (fd Falkenbergs Utvecklings AB), ersättare för partirepresentant

  Eva Melander – Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB, ersättare för partirepresentant;