• Förtroendevalda 2014 – 2018

   

  Daniel Bernhardt – Kommunfullmäktige, ledamot; Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot; Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten, ledamot; Huvudmän i Falkenbergs Sparbank, huvudman; Falkenbergs Näringsliv AB, partirepresentant (2015-2019); Falkenbergs Stadshus AB, partirepresentant (2015-2019); Räddningstjänsten Väst, ersättare (2015-2018);

  Georgia Ferris – Kommunstyrelsen, ledamot (till april 2018); Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare (till april 2018); Arbetsgivarutskottet, ledamot (till april 2018); Kommunfullmäktige, ledamot; Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare; Valnämnden, ersättare;

  Susan Pettersson – Barn- och utbildningsnämnden, ledamot; Kommunfullmäktige, ersättare; Kommunstyrelsen, ledamot (från april 2018); Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare (från april 2018); Arbetsgivarutskottet, ledamot (från april 2018);

  Ester Lindstedt-Staaf – Socialnämnden, ledamot (Till februari 2018); Kommunala pensionärsrådet, ordförande (Till februari 2018)

  Gunnar Petersson – Falkenbergs Bostads AB (FaBo), ledamot;

  Anita Andersson – Kommunfullmäktige, ersättare; Kultur- och fritidsnämnden, ersättare; Nämndeman Varbergs Tingsrätt 2016- ; Falkenberg Energi AB (FEAB), ersättare för partirepresentant (2015-2019); Socialnämnden, ledamot (Från februari 2018); Kommunala pensionärsrådet, ordförande (Från februari 2018)

  Irene Hedenbjörk – Tekniska nämnden, ersättare;

  Jan Janson – Nämndemän vid Varbergs tingsrätt (2015), nämndeman; Falkenberg Energi AB (FEAB), partirepresentant (2015-2019);

  Carina Ejdestig – Revisorer för granskning av kommunens verksamheter, revisor; Destination Falkenberg AB, Lekmannarevisor, suppleant (2015-2019); 

  Harry StaafValnämnd, ledamot; Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB (FAVRAB), ersättare för partirepresentant (2015-2019);

  Thomas Andrén – Falkenbergs Näringsliv AB, ersättare för partirepresentant (2015-2019); Falkenbergs Stadshus AB, ersättare för partirepresentant (2015-2019);

  Delmaree Alva Svensson – Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB (FAVRAB), partirepresentant (2015-2019)