Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Kristdemokraterna tar ansvar och har en politik för utveckling och för ett mänskligare Falköping. Vi kämpar för äldre, för barnfamiljer och för svaga i samhället. Vi har sett till att människor får bestämma mer över sin vardag. Nu vill vi fortsätta att göra Falköping bättre att bo i. Kristdemokraternas recept är mer av: Tillväxt, Trygghet och Trivsel. Vi ber nu om ditt förtoende att leda Falköping in i framtiden!

Läs mer

Tillväxt, Trygghet och Trivsel

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Partiavdelningen
  • KD Falköping