Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!

Under julhelgen talade kungen till folket. Han talade om mod och civilkurage.
Kungen fördömde också terrorattackerna som drabbade Sverige.

Så långt håller jag med. I Falun finns det en enig politikerkår, som vill bekämpa dessa krafter.
Det är klockrent.  Men verktygen är tyvärr inte så många!

Vi måste gå ett steg till: Tillsammans. Till handling.
Handling handlar enligt vår mening om att bekämpa det ojämlika samhället.
Det leder till populism som underblåser motsättningar i samhället och skapar ett hårdare klimat.
Populism är politiskt strategi som fångar de missnöjda.

Inkomstklyftorna är vår tids utmaning, som på sikt kan minska högerpartiernas uppsving.
Sedan 2010 har lågkvalificerade yrken inte utvecklats i takt med de högkvalificerade, och inga åtgärder har vidtagits.
Här frodas missnöjet där människor känner sig negligerade och bortglömda, till och med fattiga.
Detta är en anledning för att söka sig till missnöjespartierna.

Idag har vi nästan 400 000 äldre som lever i digitalt utanförskap!
De känner sig mindre trygga och informerade vilket gör att de tappar förtroendet för etablissemanget och faller in i cynism.
Här krävs det en målmedveten plan för att inkludera alla i den digitala tekniken!

För att inte glömma skolan och folkhälsan!
Idag ”centrifugeras” många barn ut som inte passar in i en konservativ gammaldags skola.
Alla har rätt till individuellt designad undervisning och att få lära sig i egen takt.
Men det fungerar inte i verkligheten och utslagningarna kan innebära fel väg att gå.
Detta är bara några verktyg på vägen ut ur denna samtids politiska mardröm: högerextremism som bärs av medelklassens besvikna människor.
Dessa fångas upp av känslan av maktlöshet och utanförskap.

Alltså:
En demokrati som inte förmår bidra till människors trygghet och rimliga levnadsvillkor, inbjuder till polarisering i vårt samhälle.

Låt oss fortsätta arbetet med att utjämna levnadsvillkor för alla i vår kommun!
Låt oss enas om en plan som utgår från det uppdrag vi har fått i förtroende av folket.
Att göra det bästa för Faluborna. Det enda sättet att minska högerextremisterna onda gärningar.

Katarina Gustavsson, gruppledare
Claes Andersson
Ilona Nyland
Lars Nilsson