Brådskande om deltidsbrandmännen

Till ordförande för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM)
Jag är oerhört kritisk till hela hanteringen av ärendet med deltidsbrandmännen.
Därför deltog jag ej i beslutet i senaste direktionsmötet, där jag avstod från beslut.
Ärendet hamnade på vårt bord utan konsekvensanalys av förslag på hur man kan lösa situationen för deltidsbrandmännen.

Ärendet har diskuterats i media under längre tid utan att kalla in oss till extra möte eller information.
Detta ifrågasätter jag kraftigt. Vad händer om massuppsägningarna blir ett faktum?
De vida konsekvenser av detta innebär stora risker för liv och egendom.
Är medlemsorganisationerna beredda att ta sådana konsekvenser?
Deltidsbrandmännen är ryggraden i hela räddningstjänstens arbete både för liv och egendom.
Alternativa lösningar som diskuterades på sittande bord (i all hast) för att lösa problematiken är betydligt dyrare och icke hållbara anser jag.
Vi vill inte äventyra medborgarnas säkerhet.  Därför uppmanar jag å det starkaste med omedelbar verkan att RDM:s ordförande kallar in direktionen tillsammans med nyckelpersoner från alla partier för diskussion kring den uppkomna situationen på grund av RiB 17 (Brandmanna-avtalet).
Vi måste hitta lösningar och förhindra massuppsägningar som innebär oanade konsekvenser för oss alla.
Nu är det bråttom. Läget är ytterst allvarligt.
I maj kan det vara försent.

Vi kristdemokrater i Falun är beredda att utöka resurserna till RDM med en halv miljon kronor för att undvika katastrofala följder av massuppsägningar.
Det är nu som budget diskuteras och det är ett gyllene tillfälle att avsätta medel för detta.

Ordförande för RDM, nu ser jag fram mot ett snabbt möte där vi hittar lösningar innan det blir för sent.

Katarina Gustavsson, ordinarie ledamot i RDM:s direktion


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter


Läs mer

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna


Läs mer

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!


Läs mer

Öppet brev till Stefan Löfven


Läs mer

Politiska lärlingar i Falun


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer