Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna

Den enkla logiken gör oss frustrerade.
Hur kan kommunens ekonomi gå med plus, när en viktig verksamhet som socialnämnden går nästintill 30 miljoner kronor back?

I budgeten talar man om att barn och unga är prioriterade.
Men när vi ser att Dialogens verksamhet har skurits ner, och att man inte garanterar barnens väl och ve, så är det illavarslande.

Kristdemokraterna anser att barn som far illa måste få snabb hjälp, kvinnor som misshandlas måste få hjälp i tid.
Missbruksvården måste få högre prioritet och hemmalösningar måste implementeras i verksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande sa att varje satsad krona ger 10 tillbaka, vilket vi håller med om.
Men när man går ut med nyheter om positiva resultat i kommunens budget, så rimmar det mycket dåligt.
Personalen kan inte trolla med knäna när samhällsbördan ökar.

Nu gäller det att vi börjar budgetera mer realistiskt än att ge sken av något som  inte  stämmer överens med verkligheten.
Det fina resultatet minus budgetunderskottet är inte det som majoriteten vill deklarera så vackert.
Nu gäller det att prioritera barn och unga på riktigt.
Prislappen måste följas åt.

Katarina Gustavsson
Rita Magnusson


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter


Läs mer

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!


Läs mer

Öppet brev till Stefan Löfven


Läs mer

Politiska lärlingar i Falun


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Brådskande om deltidsbrandmännen


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer