Kunskapsundervisning om äldres sexualitet för vårdpersonal

Motion ställd till fullmäktige

Kunskapsundervisning om äldres sexualitet för vårdpersonal

”Kärleken dör aldrig”, sa en 82-årig kvinna till mig på ett äldreboende. De två mötte varandra och livet förändrades markant.

”Hon är hela mitt liv”, sade mannen medan han kysste henne varsamt på handen. Hon hade plötsligt någon vän, de hade varandra. Ganska snart så slutade hon med en viss medicin och aptiten kom tillbaka. De promenerade, dansade och hade lätt till skratt. En fantastisk händelse som inte allt för sällan uppstår inom äldreomsorgen.

Men när paret bestämde sig för att sova hos varandra uppdagades de kunskapsluckorna som personalen saknade vid sådana situationer. Många frågor och funderingar. En del av personalen upplevde tom ett visst obehag.

Enligt WHO:s deklaration om sexuella rättigheter fastslås att, för att uppnå och behålla sexuell hälsa ska alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas Men är vården redo för detta? Hur ska man utveckla och främja en miljö för både personal och boende där det är bekvämt att tala om sexuella känslor och behov av ömhet och samvaro som kan uppstå även om man är gammal. Sex handlar även om närhet och känsla av att vara utvald och behövd, vilket är friskhetsfaktor. Sex är folkhälsa, sex är välfärd och därför är det i högsta grad är politik.

Därför anser jag att kunskapsundervisning kring sexualiteten hos de äldre ska ingå som en naturlig del av utbildningen för vårdpersonal

Sexualiteten är en central genom hela människans liv från barndom till ålderdom och den förändras genom livet. Tyvärr är det fortfarande tabubelagt att tala om äldres sexualitet. Det finns föreställning om att vi lär oss allt vi behöver veta om sex i unga år och sedan är behovet av upplysning avklarat. Det finns också en rådande föreställning om att äldre inte har eller är intresserade av sex men så är inte fallet. Allt fler möter varandra på äldre dar och självklart inom våra institutioner. Vi måste vara beredda för att möta detta och bejaka det som uppstår. Med ökade kunskaper kan vårdpersonalen göra skillnad.

Med tanke på det som anförts vill jag föreslå fullmäktige besluta

Att ge kommunstyrelsen alternativet omvårdsnämnden i uppdrag att verka för att utbildningen för vårdpersonal som tar upp de äldres sexualitet och närhet och att Falun ska gå i bräschen för bejaka de äldres behov på alla plan.

Katarina Gustavsson Falun

2017-02-04