Öppet brev till Stefan Löfven

Varför prioriterar ni inte medborgarnas trygghet och säkerhet?
Till vilket pris?
På grund av tuffa besparingar inom poliskåren, kommer polisens reception i Falun vara delvis obemannad sommartid.
Detta skapar social oro. En oro för att inte kunna uppsöka polisen och göra anmälan när problem uppstår. Även hög belastning på de få ställen som är öppna, kommer att begränsa servicen för medborgarna.

Vi är ytterst bekymrade över läget och kräver att medborgarnas trygghet ska prioriteras och säkras även sommartid.
Tillgängligheten till polismyndigheten ska vara given.
Av erfarenhet vet vi att samhällsklimatet hårdnat: bostadsinbrott, stölder, bilbränder, stenkastning på blåljuspersonal, våld i nära relationer, narkotikaanvändning och trafikförséelser.
Detta är bara ett axplock av det som polisen sysslar med dagligen!
Falun och Dalarna är inte förskonat från detta.
Att begränsa tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner som polisen, är att beröva medborgarnas känsla av trygghet i sin hemmiljö.
Detta får långtgående konsekvenser även för liv och egendom.

Vi kräver resurser och ökad tillgänglighet till de viktiga samhällsfunktionerna där polisen är en av dem.

Kristdemokraterna i Falun

Katarina Gustavsson
För info: telefon 073-970 57 79

Åke Bäck, Rita Magnusson, Mattias Andersson, Ilona Nyland, Sonja Shirwani, Lars Nilsson, Roger Westlund


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter


Läs mer

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna


Läs mer

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!


Läs mer

Politiska lärlingar i Falun


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Brådskande om deltidsbrandmännen


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer