Politiska lärlingar i Falun

Inför politiska lärlingar i Falun kommun.
Många avhopp, hög medelålder gör det svårt att rekrytera personer som skulle kunna axla det politiska arbetet i framtiden.
Kristdemokraterna i Falun vill därför gå ett steg längre med en vitalisering av demokratin.

”Falun har gått i bräschen för detta arbete, men det finns ännu mer att göra i demokratins tjänst”, säger Katarina Gustavsson (gruppledare) och andra vice ordförande i val och demokratinämnden i Falun.
”Därför vill vi (kd) lämna en motion som handlar om att införa politiska lärlingar i kommunen.
Vi menar att politiska lärlingar skulle kunna prova rollen under ett antal månader med möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode.
Varje engagerad person får en handledare och förväntas sitta med under nämndsammanträden.
Spridningen mellan partierna måste vara jämställd.
Vi alla tjänar på att få fler yngre och nya i politiken. Det är ett problem som vi måste lösa så snabbt som möjligt.
Detta kan förhoppningsvis motverka avhopp och fler unga kan våga ta steget ut i demokratins tjänst”,
avslutar Katarina Gustavsson.

En motion lämnas till fullmäktige.

Katarina Gustavsson

073-9705779


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter


Läs mer

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna


Läs mer

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!


Läs mer

Öppet brev till Stefan Löfven


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Brådskande om deltidsbrandmännen


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer