Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!

Under sista direktionsmötet i räddningstjänsten fick vi höra om att räddningstjänstens personal inte längre kommer att åka på sjukvårdsuppdrag.
Detta innebär att deltidsbrandmännen inte kommer att kunna rädda liv vid akuta situationer som kan handla om liv och död i ”Dala Mitt”-området.
Detta är oroväckande. Landsbygden kommer särskilt att drabbas då kostnaderna och lidande för den enskilde, kan vara allvarliga.

Kristdemokraterna i Falun är mycket angelägna att avtalet med räddningstjänsten Dala Mitt fortsätter med sitt uppdrag att rädda liv i väntan på ambulans.

Räddningstjänsten gör fantastiska insatser som gagnar medborgarna. I många fall hinner de till olycksplatsen innan ambulansen är på plats.
Sekunder kan handla om att rädda liv.
Vi måste därför fortsätta rädda liv och låta avtalet gälla.

Min fråga blir därmed:
Vem har tagit beslut om detta?
Sista direktionsmöte sa man att detta togs på tjänstemannanivå och idag får jag bekräftelse på att beslutet kommer att gälla, vilket är uppåt väggarna.
Landstinget Dalarna gör medborgarna en otjänst, när väntan på hjälp kan dröja – då liv och död kan vara nära.

Låt räddningstjänsten fortsätta göra det fantastiska arbetet de utför!
Kostnaderna blir inte mindre om väntan blir allt för lång.
Att rädda liv är centralt och ska väga tungt!

 

Katarina Gustavsson, ledamot i direktionen och landstingspolitiker.


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter


Läs mer

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna


Läs mer

Öppet brev till Stefan Löfven


Läs mer

Politiska lärlingar i Falun


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Brådskande om deltidsbrandmännen


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer