Våra politiker

 

Katarina Gustavsson:

gruppledare för kd i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Omvårdnadsnämnden, Val- och Demokrati-nämnden, direktion för Räddningstjänsten

Rita Magnusson:

Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Val- och Demokrati-nämnden

Sonja Shirwani:

Barn- och Utbildnings-nämnden

Ilona Nyland:

Landsbygdsgruppen

Roger Westlund:

Kommunrevisionen, Arkivcentrum och Falun Västra