Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter

I anslutning till ”Världstoalettdagen” som infaller 19 november,
så vill vi uppmärksamma problematiken kring de offentliga toaletterna i Falun.

Toaletter är ingen skitsak. Toaletten används varje dag och det är livsviktigt för oss alla.
Men det pratas alldeles för lite om ämnet!

I Falu kommun finns det för få offentliga toaletter. För att kunna använda dem så krävs det avancerad teknik som utgör ett hinder.
Både för barn och äldre som till exempel inte kan ”Swish”.
Skoltoaletternas hygien är också ett problem som hindrar en del barn från att kunna använda toaletterna.
Hygienen måste därför förbättras.

I resecentrum pekar skyltarna åt ett håll medan toaletternas placering är åt motsatt riktning.
De är för små och ej anpassade till personer med funktionsnedsättning.
Det gäller även de toaletter som finns på postens parkering.
Låsanordningarna är för hårda när man har dålig styrka i händerna.  Alla dörrar borde vara försedda med stora handtag för bättre grepp.

Kristdemokraterna i Falun kräver mer jämställdhet och ökad tillgänglighet när det gäller offentliga toaletter.

Vi ser gärna också att Falu kommuns elever bjuds in till ”Falu Energi och Vatten” eller till reningsverket.
Detta för att lära sig vett och etikett om vad som ska spolas i toaletten och för att se hela reningsprocessen.
Idag spolas mediciner, bindor, tvättlappar, snus och annat som förorenar vatten och natur.
Kunskaper om detta bör öka och temadagar i anslutning till denna speciella dag kan årligen upprepas för allas bästa.

Toaletten – ingen skitsak och bör diskuteras mer med tanke på båda hälsoaspekter för den enskilde som för naturen.
Vinsterna är givna.

Katarina Gustavsson, Rita Magnusson, Ilona Nyland, Sonja Shirwani, Karin Axén och Lars Nilsson


Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!


Läs mer

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna


Läs mer

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!


Läs mer

Öppet brev till Stefan Löfven


Läs mer

Politiska lärlingar i Falun


Läs mer

För öppenhet i Falun!


Läs mer

Öppet brev till Centerpartiet


Läs mer

Brådskande om deltidsbrandmännen


Läs mer

Missa inte Kommundagarna!


Läs mer

Falun vill skapa nytt!


Läs mer