• Val 2022

    I Gagnef ska alla barn få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi ska vara en kommun där frihet kombineras med omsorg om de svaga, där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

    Uppfyllandet av den visionen börjar i familjen. Familjen är samhällets minsta och viktigaste gemenskap, det är där man lär sig relationer och solidaritet. Politiken ska stödja familjen, inte styra. Vi vill att alla beslut ska fattas utifrån ett barn- och familjeperspektiv, för vi vet att trygga familjer skapar ett tryggare samhälle. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

    Det är också viktigt att vi har en skola med hög kvalitet. Alla barn måste få utvecklas mot kunskapsmålen, ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Det är viktigt att politikerna ger skolan rätt förutsättningar så att alla elever kan nå sin fulla potential. Vi ser nu att en stor del av skolornas lokaler är eftersatta och i behov av upprustning. Därför är vi beredda att satsa på att bygga om och renovera Djuråsskolan, Bäsna skola och Kyrkskolan. Förra gången vi var med och styrde kommunen byggde vi om Mockfjärdsskolan, nu behöver fler följa.

    Vi tror också att föreningslivet är en viktig byggsten i samhällsgemenskapen. Engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär en demokratisk fostran och främjar det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas, både inom och mellan generationer. Tillsammans kan vi skapa en bättre kommun. Du ska kunna lita på Gagnef.

    Läs gärna vårt Valprogram 2022