• Våra förslag

  Något av det vi vill göra i Gagnef:

  • Renovera och bygga om Djuråsskolan, eftersom lokalerna är i behov av en upprustning.
  • Sänka politikerarvodena. Vi vill prioritera välfärden.
  • Förbättra och effektivisera verksamheterna – använd skattemedlen ansvarsfullt.
  • Sänka kommunskatten, för att ta ansvar för ekonomin inför framtiden.
  • Kommunen ska erbjuda sophämtning av mer avfall, inte bara brännbart och kompost.
  • Öka kommunens stöd till föreningar och frivilligorganisationer.
  • Fördubbla kommunens ekonomiska stöd till byarnas lekplatser.
  • Mer resurser till vårdcentralen i Gagnef.