• Våra förslag

  Något av det vi vill göra i Gagnef:

  • Öppna en till fritidsgård i kommunen.
  • Bygga fler lekplatser.
  • Renovera och bygga om våra skolor.
  • Öka kommunens stöd till föreningar och frivilligorganisationer.
  • Förbättra och effektivisera verksamheterna – använd skattemedlen ansvarsfullt.
  • Kommunen ska erbjuda sophämtning av mer avfall, inte bara brännbart och kompost.
  • Fördubbla kommunens ekonomiska stöd till byarnas lekplatser.
  • Mer resurser till vårdcentralen i Gagnef.