• Inrätta en fältfritidsgrupp

    De senaste åren har det förekommit stök, trakasserier och kriminalitet utanför fritidsgårdarna i Gagnef.

    -I fritidsgårdspersonalens ansvarsområde ingår dock bara det som händer inne på fritidsgården. Så kan vi inte ha det, säger Anders Bengtsson (KD).

    KD lanserar därför förslaget om bildandet av en fältfritidsgrupp. Minst en av fritidsledarnas tjänster vill man ska göras om till en fältassistenttjänst. Utöver det föreslås att ytterligare en tjänst som fältassistent inrättas.

    Därigenom skulle grunden till en fältfritidsgrupp vara lagd, som kan finnas där ungdomarna finns, både kvällar och helger.