• Öppna fritidsgården

    I en utspridd kommun som Gagnef behövs mer än en fritidsgård. Alltför många ungdomar har svårt att ta sig till fritidsgården när det bara finns på en plats i kommunen.

    Därför prioriterar vi att öppna den gård som C & S stängde.

    Kristdemokraterna lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera barn och unga. Och vi håller vad vi lovar.

    Vi vill satsa på lekplatser, fältarassistenter och kraftigt öka stödet till föreningslivet. Och ha två fasta fritidsgårdar.

    Vi vill bygga samhället underifrån. Vi menar att trygga barn och familjer skapar ett tryggare samhälle. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.