• Ständigt arbetande effektiviseringsgrupp

    Inför 2016 års budget är äskandena från verksamheterna ca 60 000 000 kr. Utrymmet enligt prognoserna är 3,8 miljoner kronor. Aldrig förr har det varit så stor diskrepans mellan äskande och möjligt utrymme. Det visar behovet av att öka takten i att hitta kostnadsminskningar och effektiviseringar. Därför föreslår vi att budgetberedningen intensifierar sitt arbete i likhet med som vi gjorde under åren efter den ekonomiska krisen 2008.

    Därför föreslår Kristdemokraterna att:
    Budgetberedningen träffas regelbundet för att försöka hitta effektiviseringar och kostnader som kan minskas.

    Gagnef 150319