• Utnyttja lokalerna bättre

    Med en inflyttning till kommunen och en större inströmning av ensamkommande barn och flyktingar räcker inte undervisningslokalerna till. Vi behöver använda våra kommunala lokaler bättre. Snart kommer en tvingande lag som anvisar asylsökande till alla kommuner. Det innebär att det kommer fler till vår kommun och innebär mer lokaler för undervisning både för IM språk och för SFI. De flesta skolor står tomma de flesta timmar av dygnet. Det är inte hållbart i längden. Verksamheterna behöver förbereda sig på att ge undervisning i skift och utnyttja lokalerna bättre.

    Därför vill vi att

    • Kommunfullmäktige ger verksamheterna i uppdrag att bedriva undervisning större del av dygnet för att använda lokalerna bättre och ge fler möjlighet att delta i undervisningen.

    Djurås 151117
    Anders Bengtsson och Marianne Hjort, Kristdemokraterna