Vision 2022

Kristdemokraterna i Gävle siktar framåt.
Målet är att återigen få ett borgerligt styre i Gävle kommun, senast efter valet 2022
Vår vision är:

Att Kristdemokraterna är ett starkt alternativ i kommunvalet 2022