Vision 2022

Vår vision

Kristdemokraterna i Gävle siktar framåt.
Målet är att Kristdemokraterna återigen ingår i ett styre för Gävle kommun, senast efter valet 2022

Att Kristdemokraterna är ett starkt alternativ i kommunvalet 2022

 

Varför vi Kristdemokrater behövs i ledning för Gävle kommun.

Kristdemokraternas politik och ideologi är byggd på en värdegrund som är hållbar, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vår politik bygger inte på ett system som kan rasa samman.
Vår politik bygger inte på enstaka politiska frågor som föråldras.
Vår politik bygger på Kristna värderingar, etik och moral.

Ideologin heter Kristdemokrati
Vi sätter alla människors okränkbara lika värde högst av allt.
För oss är människans possition och värde högst av allt. Beslut fattas på rätt nivå så nära de som berörs som möjligt. Gemenskap är samhällets byggsten och familjen den minsta men viktigaste skapar trygghet och tryggheten får i sin tur forma samhället. Vi bry oss om vår nästa och bemöter andra som vi själva vill bli bemötta.
Kort och gott – ”En demokrati byggd på Kristen människosyn och kristen värdegrund”

Detta betyder att:
Vi är inte individualister, men tror på individen.
Vi är inte kollektivister, men sätter gemenskapen i främsta rummet.
Vi är inte strukturister, men vi vill ha ordning och reda.

Detta är varför vi Kristdemokrater behövs