• Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna?

    I GD 7/3-22 kunde vi läsa om pandemins effekter på ännu ett verksamhetsområde inom vården, vuxenpsykiatrin. Väntetiderna till vuxenpsykiatrins öppenvård har under pandemin ökat då man blivit tvungen att prioritera den mest akuta vården. Det finns med andra ord en vårdskuld även inom vuxenpsykiatrin att ta itu med. Tidigare har vi också kunnat läsa om att vuxenpsykiatrin är det verksamhetsområde som fått flest anmälningar i patientnämnden under föregående år. Särskilt unga kvinnor har anmält k...

  • Arvet efter Kaiser Permanente

    Arvet efter Kaiser Permanente

    Region Gävleborg arrangerade under förra mandatperioden ett stort antal studieresor till Kaiser Permanente utanför San Francisco i USA. Deras sätt att bemöta patienten lovordades av många som var med på resorna.

    En skillnad var hur de bemötte patienterna redan när de kom till sjukhuset. Där avgjordes om det var ett besök som kunde hanteras av primärvården, somatisk eller kirurgisk vårdpersonal. Samtidigt fick patienten en fråga om hur man mådde allmänt för...